نام : Peter Fonda
تاریخ تولد : 1940-02-23
محل تولد : New York City, New York, USA
امتیاز طرفداران : 2.529
مشاهده پروفایل بازیگر در سایت
 • nPeter Fonda
 • Academy Awards, USA
 • Golden Globes, USA
 • Primetime Emmy Awards
 • Bravo Otto
 • Central Ohio Film Critics Association
 • Chicago Film Critics Association Awards
 • Cinequest San Jose Film Festival
 • CinEuphoria Awards
 • Dallas-Fort Worth Film Critics Association Awards
 • Daytime Emmy Awards
 • Film Independent Spirit Awards
 • Golden Boot Awards
 • Laurel Awards
 • National Society of Film Critics Awards, USA
 • NAVGTR Awards
 • New York Film Critics Circle Awards
 • Online Film & Television Association
 • Online Film Critics Society Awards
 • Phoenix Film Festival
 • San Luis Obispo International Film Festival
 • Screen Actors Guild Awards
 • Society of Texas Film Critics Awards
 • Southeastern Film Critics Association Awards
 • The Stinkers Bad Movie Awards
 • Walk of Fame
 • Writers Guild of America, USAفیلم های بزودی

ValaMovie 2021

کانال تلگرام